Работилница

Brand Identity

Датум: 29 септември и 2 октомври

Изведувачи: Никола Војнов и Горан Костовски
Организатор: парК

Brand Identity работилницата има за цел да го објасни процесот на градење на бренд и неговото насочување на пазарот. Работилницата ќе биде изведена во два дела, каде првиот дел ќе го објаснува процесот на градење на бренд (во време на евтин дизајн). Што е бренд? Што е идентитет? Што е лого? (Емотивната) поврзаност на потрошувачот со брендот? Во вториот дел од работилницата учесниците ќе имаат задача да создадат свој бренд, нов визуелен идентитет и насочување на пазарот.

Дел 1
Четврток, 29 септември, 16:00 - 18:00 ч.

Дел 2
Недела, 2.октомври, 10:00 - 12:00 ч.

Пријавување и повеќе информации
contact@publicroom.org


Никола Војнов, работи како Арт Директор во New Moment. Во неговото 12 годишно работно искуство како дизајнер има работено како на голем број на адвертајзинг кампањи, така и на создавање на голем број бренд идентитети за повеќе големи домашн и странски компании меѓу кои се и неколку мобилни оператори во Mакедонија, Aлбанија и Kосово. Има освоено повеќе меѓународни награди за адвертајзинг и дизајн. Повеќе инфо за неговата работа на www.behance.net/nikolavojnov


Горан Косточки - ind.o.g.
Графички дизајнер, Визуелен уметник. Во своето 9 годишно искуство има соработувано со многу корпорации, dj-и и бендови за кои што има изработено корпоративен и визуелен идентитет. Вљубеник во својата работа со која што секогаш презентира препознатлив уникатен стил, а најголем предизвик и задоволство му се изработката на логоa.

Ве очекуваме!

Brand Identity

Workshop

Date: 29 September и 2 October

Presenters: Nikola Vojnov and Goran Kostovski
Organiser: parK

Brand Identity workshop is aiming to explain the process of building a brand and its positioning on the market. It consists of two parts, where the first one will explain the process of brand building (in times of cheap design). What is brand? What is identity? What is logo? (Emotional) connection of the consumer to the brand? In the second part, the participants will have the task of creating their own brand, new visual identity and market positioning.


Part 1
Thursday, 29 September, 16:00 - 18:00 h

Part 2
Sunday, 2 October, 10:00 - 12:00 h

Registration and more details:
contact@publicroom.org


Nikola Vojnov works as art director in New Moment. In his 12 years of experience as a designer, he has worked on many advertising campaigns as well as on creating numerous brand identities for several large local and foreign companies, among which several mobile operators in Macedonia, Albania and Kosovo. He is a winner of several international design and advertising awards. More info about his work at www.behance.net/nikolavojnovGoran Kostovski - ind.o.g.
Graphic designer, visual artist. In his 9 years of experience he cooperated with many corporations, dj-s and bands, for whom he developed corporate and visual identity. A true lover of his work, always presenting unique and outstanding style. Creating logos is his greatest pleasure and challenge.


We hope to see you soon!

Sections

image Young and Dutch
image Young Balkan Designers
image Miscellaneous

Friends of Skopje Design Week

Slider.