Негување

Формат: презентација
Датум: 6 септември 2012
Време: 11:00 ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Презентер: проф. Антони Мазневски
Јазик: македонски
_________________________________________________________________
image1


www.antonimaznevski.com


Роден во Скопје, 1963.
Во моментов живее и работи во Скопје.

Академско образование:
1991 Факултет за ликовна уметност, Скопје, BFA, 2010 MFA
1995 Резиденција на Меѓународната летна академија во Салцбург, Австрија
1997 ArtsLink програма на резиденции, Њујорк, САД
Од 2003 предава сликање и цртање на ФЛУ, Скопје

Одбрани самостојни изложби:
Скопје, Виена, Њујорк, Берлин, Венеција, Париз

Одбрани групни изложби:
Лондон, Талин, Рим, Белград, Виена, Венеција, Њујорк, Касел, Визбаден, Лоѓ, Ријека, Токио, Нирнберг, Минхен, Вајмар, Будимпешта, Софија, Сараево итн.

Ве очекуваме!

Care

Format: Presentation
Date: 6 September 2012
Time: 11:00 h
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Presenter: prof. Antoni Maznevski
Language: Macedonian
_________________________________________________________________
image1


www.antonimaznevski.com


Born in Skopje, 1963.
Currently livning and working in Skopje.

Academic Background:
1991 Faculty of fine arts, Skopje, BFA, 2010 MFA
1995 Residency at the International Summer Academy in Salzburg (Austria)
1997 ArtsLink Residency Program, New York (USA)
From 2003 Teaching painting and drawing in the Faculty of fine arts, Skopje

Selected solo exhibitions:
Skopje, Vienna, New York, Berlin, Venice, Paris

Selected group exhibitions:
London, Talin, Rim, Belgrade, Vienna,Venice, New York, Kassel, Wiesbaden, Lodz, Rijeka, Tokyo, Nurnberg, Munich, Weimar, Budapest, Sofia, Saraevo etc.


We hope to see you soon!