FOOD CORNER -

GORENJE AND

BARBAKAN


Среда, 2 Октомври

 

17:00
Анета Смилевска, шеф ВЕГЕТОН Ресторан

 

19:00
Бастилиќ Бобан, шеф Барбакан Ресторан


Четврток, 3 Октомври

 

17:00
Анета Смилевска, шеф ВЕГЕТОН Ресторан
19:00
Жарко Тодоровски, шеф Маракана Ресторан


Петок, 4 Октомври

 

17:00
Анета Смилевска, шеф ВЕГЕТОН Ресторан
19:00
Маја Платнар, бистро Здраво Живо


Сабота, 5 Октомври

 

13:00
Готвиме заедно со нашите најмили, презентација на Горење
17:00
Маја Платнар, бистро Здраво Живо
19:00
Здраво, лесно и вкусно готвење, презентација на Горење


Недела, 6 Октомври

 

17:00
Анета Смилевска, шеф ВЕГЕТОН Ресторан
19:00
Сочно, смути и џус бар на Данило Ончевски и Јана Вескова

FOOD CORNER -

GORENJE AND

BARBAKAN


Wednesday, 2 October

 

17:00
Aneta Smilevska, chef VEGETON restaurant

 

19:00
Бастилиќ Бобан, шеф Барбакан Ресторан


Thursday, 3 October

 

17:00
Aneta Smilevska, chef VEGETON restaurant
19:00
Zarko Todorovski, chef Marakana restaurant


Friday, 4 October

 

17:00
Aneta Smilevska, chef VEGETON restaurant
19:00
Maja Platnar, BistRo Zdravo Zivo


Saturday, 5 October

 

13:00
Cooking healthy for our dearest with 
Gorenje
17:00
Maja Platnar, BistRo Zdravo Zivo
19:00
Healthy, easy and tasty cooking with 
Gorenje

Sunday, 6 October

 

17:00
Aneta Smilevska, chef VEGETON restaurant
19:00
Juicy, smoothie and juice bar – Danilo Onchevski and Jana Mladenova